Actualment esteu veient Nou curs d’especialització de Cultius cel·lulars de l’Institut Torre Vicens

Nou curs d’especialització de Cultius cel·lulars de l’Institut Torre Vicens

L’Institut Torre Vicens oferirà un nou curs d’especialització durant el curs vinent 2022-2023. Aquest nou curs de Cultius cel·lulars té una durada de 600 hores. La competència general d’aquest curs consisteix a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè serveixin com a suport de diagnòstic als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i altres camps d’interès, mantenint les instal·lacions i equips involucrats en els processos i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.

Superar aquest curt permet realitzar les tècniques de cultius tissulars i d’aïllament i diverses tècniques de criopreservació, descongelació, envasat de productes cel·lulars i gestió de biobancs. També capacita per supervisar i coordinar el correcte manteniment de les instal·lacions i equips, així com els calibratges necessaris. Permet esterilitzar els medis de cultius, suplements i reactius i controlar i gestionar l’inventari de materials. Capacita per monitorar els cultius cel·lulars i subcultius, dur a terme tècniques de diferenciació, reprogramació cel·lular i modificació genètica i generar i arxivar la documentació del laboratori.

El sector del laboratori biomèdic i biotecnològic són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l’obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com principal activitat la utilització d’organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.

Totes aquelles persones que estiguin en disposició d’un títol de tècnic superior en CFPS d’Anatomia patològica i citodiagnòstic, CFPS Laboratori clínic i biomèdic, CFPS Química i salut ambiental, CFPS fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins i el CFPS de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat poden realitzar aquest curs d’especialització.

Poder oferir aquests cursos d’especialització suposa un gran avantatge per a l’Institut Torre Vicens, ja que destaca en innovació, aprenentatge i transformació. Aquests cursos estan orientats per profunditzar en àrees de coneixements específics i a l’actualització de tècnics amb coneixements previs. 

Es poden realitzar les preinscirpcions del 30 al 5 de juliol a la pàgina web de l’Institut Torre Vicens. 

Deixa un comentari