CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

CFGM-cures auxiliars

Aquests estudis capaciten per fer cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de salut bucodental.

Tenen una durada és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • Operacions Administratives i Documentació Sanitària 
 • L’Ésser Humà davant la Malaltia 
 • Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment
 • Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà
 • Primers Auxilis 
 • Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material 
 • Suport Psicològic als Pacients/Clients 
 • Educació per a la Salut 
 • Tècniques d’Ajuda Odontologicoestomatològica 
 • Relacions en l’Equip de Treball 
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Formació en Centres de Treball 
 • Síntesi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de
 • qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels crèdits del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de CAI: Cures auxiliars d’infermeria

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de l’atenció a persones o cures auxiliars d’infermeria pots demanar hora servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del crèdit de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Crèdit FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Pel Curs 2022-23 tenim 2 grups de CAI al torn de matí i 2 grups al torn de tarda.

Cost del curs

Als CF de grau mitjà no es paga matrícula però sí una quantitat en concepte de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys.
Aquest cost pel curs 2022-2023 és de 90 €.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç
 
 

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides