IMATGE PERSONAL

En els graus mitjà i superior els equips docents formen en les competències professionals de cada cicle. Així mateix , les competències de l’àmbit personal i social tenen un tractament interdisciplinari, a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial. En el procés d’aprenentatge es treballen les habilitats que permeten formar bons professionals.

SORTIDES PROFESSIONALS

El centre disposa d’una borsa de treball adreçada als alumnes. Les empreses que precisen de tècnics o tècnics superiors de les famílies professionals de sanitat, imatge personal o Edificació i obra civil poden adreçar-se per telèfon al centre, i l’alumnat i ex-alumnat pot accedir a les ofertes de treball de les empreses, a través dels tutors i la coordinadora de formació professional.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

HORARIS SERVEIS OBERTS AL PÚBLIC

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

ALTRA INFORMACIÓ

El pla d’acció tutorial inclou diverses activitats de coneixement de l’alumnat, relació amb les famílies dels menors d’edat i assessorament docent i professional. Aquest pla d’orientació serveix per a acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament formatiu i professional.

Amb el títol de Tècnic de grau mitjà es pot accedir als cicles formatius de grau superior, preferentment després d’haver cursat el Curs de preparació per als cicles formatius de grau superior.

Amb el títol de Tècnic superior (cicles formatius de grau superior) es pot accedir als graus universitaris.

Llibres de text 

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides

Close Menu