PFI de PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides

Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen als joves més grans de setze anys, que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària. 

En el nostre centre, el Programa de Formació i Inserció és de Perruqueria i estètica, i s’adapta a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) i que tinguin certificat de discapacitat.

Aquest PFI té una duració de 2 cursos acadèmics.

 • MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Tutoria grupal i individual.
  • Incorporació al món professional.
 • MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
  • Mòduls específics de Perruqueria i Estètica
  • Projecte integrat
  • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
  • Formació pràctica en centres de treball (mínim 180 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir 16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.
 • Finalitzar l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària. 
 • Tenir un certificat de discapacitat.

La finalitat dels programes de formació i inserció és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. 

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

Horari

Torn Matí: 8.25 a 14.55h  

Cost del curs

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç
 
 
Close Menu