PFI de PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides

Informació general

El proper 25 de maig i fins el dia 5 de juny tindrà lloc el procés de preinscripció al programa de formacoi i inserció NEE en perruqeria i estètica.  En el context actual, aquest procés es durà a terme de manera diferent a l’habitual en anys anteriors.

El Departament d’Educació, per tal de reduir riscos sanitaris, promou l’ús de la preinscripció amb suport informàtic. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre. En el cas del nostre centre, l’adreça electrònica és preinscripcio@iestorrevicens.cat

Telf: 973 220 033

Horari: 9:00 a 14:00 hores

CALENDARI

La preinscripció 

 • PFI (NEE): entre el 25 de maig i el 5 de juny 

És realitzarà de forma TELEMÀTICA.

 • Presentació sol·licituds per internet: 
 • Reclamacions: 
 • Resolució de reclamacions: 
 • Sorteig desempat: 
 • Llistes barem definitiu: 
 • Assiganció d’ofici: 
 • Matrícula: 

Hem habilitat el següent correu electrònic perquè ens puguis enviar tota la documentació necessària: preinscripcio@iestorrevicens.cat

Atenció Telefònica al 973 22 00 33 (a partir del dia 13 de maig de 9 a 14h.)

Tota la informació del Departament d’Educació a:  Estudiar a Catalunya.

Preinscripció Telemàtica PAS a PAS

A continuació teniu unes breus instruccions per a fer la preinscripció.

En breu més informacói.


Per a més informació, consulteu Estudiar a Catalunya. (web Departament Educació)

Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen als joves més grans de setze anys, que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària. 

En el nostre centre, el Programa de Formació i Inserció és de Perruqueria i estètica, i s’adapta a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) i que tinguin certificat de discapacitat.

Aquest PFI té una duració de 2 cursos acadèmics.

 • MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Tutoria grupal i individual.
  • Incorporació al món professional.
 • MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
  • Mòduls específics de Perruqueria i Estètica
  • Projecte integrat
  • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
  • Formació pràctica en centres de treball (mínim 180 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir 16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.
 • Finalitzar l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària. 
 • Tenir un certificat de discapacitat.

La finalitat dels programes de formació i inserció és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. 

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

Horari

Torn Matí: 8.25 a 13.00h  

Cost del curs

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç