CULTIUS CEL·LULARS

CALENDARI

 • Preinscripció  on-line del 28 de juny al 4 de juliol Formulari Preincripció
  • Oferta de places: 20 places
 • Del 4  al 13 de juliol Període de reclamanacions
 • 13 de juliol: Llistat assignats
 • Del 13 al 26 de juliol:  Període de matrícula. Formulari de matrícula
  • Documentació a adjuntar al formulari de matrícula:
   • DNI
   • Targeta sanitaria
   • Resguard de pagament. El pagament del curs s’ha de realitzar per la web a Pagaments online. “Curs cultius cel·lulars (Curs especialització. 450€)”.
Durada: Un curs acadèmic. 600h

La competència general d’aquest Curs d’Especialització consisteix a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i a altres camps d’interès, mantenint les instal·lacions i equips involucrats en els processos i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.


HORARI: de dilluns a dijous 16.00h a 20.00h

Presentació curs Cultius cel·lulars

Jornada Portes Obertes 2024

Els mòduls tècnico-professionals del que està format el curs són els que teniu a continuació, però en aquest curs hem apostat per les metodologies actives! Així que el curs d’especialització és un curs d’alt rendiment en el que es treballa integrament per Projectes.

 • Què implica això? Donc que el curs el subdividim en diferents projectes amb els quals l’alumnat treballa tots els continguts dels mòduls dins els projectes.
 • Taula de projectes

Disposem d’una sala de cultius cel·lulars amb tot l’equipament necessari per a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars; 2 cabines de seguretat biològica, un microscopi invertit, un incubador, bany, entre altres.

Mòdul 1

Cultius cel·lulars

 • Identificació dels diferents tipus cel·lulars
 • Tècniques d’aïllament i purificació cel·lular
 • Tècniques de cultiu cel·lular
 • Tècniques de criopreservació i descongelació de cèl·lules:
 • Tècniques d’envasament de productes cel·lulars
Mòdul 2

Tècniques complementàries en cultius cel·lulars

 • Tècniques de comptatge i viabilitat cel·lular
 • Tècniques d’extracció d’àcids nucleics
 • Caracterització de la citometria de flux
 • Tècniques de control de contaminació de cultius cel·lulars
 • Tècniques de transfecció i transducció viral
 • Tècniques de diferenciació i reprogramació cel·lular
Mòdul 3

Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius cel·lulars

 • Caracterització de les normes de qualitat aplicables a laboratoris de cultiu cel·lular
 • Caracterització de la documentació de qualitat
 • Valoració de la importància dels calibratges, qualificacions i validacions
 • Aplicació de la normativa de gestió de residus
 • Valoració de la traçabilitat en el maneig de mostres biològiques
Mòdul 4

Laboratori de cultius cel·lulars

 • Anàlisi de l’estructura d’un laboratori de cultius cel·lulars
 • Caracterització de l’equipament d’un laboratori de cultius cel·lulars
 • Caracterització del material i els reactius
 • Preparació de materials i reactius
 • Emmagatzematge i conservació de materials i reactius
Mòdul 5

Aplicacions de cultius cel·lulars

 • Anàlisi dels conceptes de la medicina regenerativa:
 • Aplicacions dels cultius cel·lulars per al garbellat de fàrmac
 • Procediments per a la creació i manteniment de bancs cel·lulars
 • Aplicacions de les tècniques de cultiu en matrius tridimensionals
 • Aplicacions de les tècniques de producció de biomolècules
 • Aplicacions de les tècniques de diagnòstic mitjançant l’ús de cultius cel·lulars:
 • Aplicacions de les tècniques de fecundació in vitro
Mòdul 6

Formació en centres de treball

Les nostres empreses i institucions col·laboradores són:

Qui pot realitzar el curs d’especialització

Totes aquelles persones que estiguin en disposició d’un títol de tècnic superior en:

 • CFPS Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • CFPS Laboratori clínic i biomèdic
 • CFPS Química i salut ambiental
 • CFPS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • CFPS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

De què treballaré?

El sector del laboratori biomèdic i biotecnològic són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l’obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com principal activitat la utilització d’organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides