BATXILLERAT

CALENDARI

Llistat admesos definitiva: 9 de juliol
 • Matrícula: 12-16 de juliol

La matrícula és presencial, heu de portar la documentació a la secretari del centre en horari de matí.

Atenció Telefònica al 973 22 00 33 (a partir del dia 13 de maig de 9 a 14h.)

Tota la informació del Departament d’Educació a: Preinscripció. Estudiar a Catalunya.

Preinscripció Telemàtica PAS a PAS

A continuació teniu unes breus instruccions per a fer la preinscripció.

Tràmit a realitzar des del 27 de maig al 3 de juny.


Per a més informació, consulteu Preinscripció Batxillerat. (web Departament Educació)

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que està oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos, i consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. En acabar, permeten accedir a la universitat o als cicles formatius de grau superior.

En el nostre centre podràs triar entre el batxillerat en la modalitat de Ciències i tecnologia si vols conèixer la realitat i el mètode de treball i recerca científic aplicat a les ciències bàsiques i les ciències de la salut. Des d’aquest podràs potenciar les teves habilitats en l’observació, l’anàlisi i la capacitat de síntesi de la informació científica, per a arribar a ser un coneixedor de la realitat tecnològica i industrial, tot descobrint el per què i el com del funcionament de les coses.

D’altra banda, el batxillerat en la modalitat d’Humanitats i Ciències socials et servirà per a conèixer la dimensió històrica i canviant de la llengua, la literatura, l’art i la política, així com la seva relació amb l’evolució de la societat. Et farà coneixedor de la dimensió social i política de la realitat econòmica i empresarial, i la influència d’aquesta en els canvis sociològics i econòmics al llarg de la història.

Per a l’alumnat d’Albesa, La Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià i Torre-serona,  els alumnes de batxillerat també podran utilitzar el transport d’ESO si hi queden places vacants, pagant el seu cost. L’import serà semblant al que cobra el Consell Comarcal de Segrià als seus autocars de línia, però amb l’avantatge que arriba fins davant la porta del centre. Per a l’alumnat de Lleida, hi ha una parada d’autobús municipal davant del centre.

És una mirada a la realitat que, amb els coneixements científics assolits pels nostres alumnes, els transporta a l’admiració de la Natura i a les aplicacions tecnològiques que més endavant plasmaran en la seva vida professional.

Activitats STEM ( Science, Technology, Engineering and Mathematics) que volen formar en ciència i tecnologia al nostre alumnat d’ESO i batxillerat:

 • Exposicions de ciència i tecnologia.
 • Jornades
 • Activitats per a l’alumnat.
 • Materials educatius TAC elaborats per a diverses activitats del cicle.
 • Activitats per a l’alumnat de 6è de primària de les escoles adscrites.

A la nostra Jornada de Portes Obertes podreu conèixer les instal·lacions i el nostre Projecte Educatiu per batxillerat i tot un conjunt de tallers que presenten els alumnes i el professorat de l’institut durant la visita.

Per conèixer una mica més el nostre batxillerat accedeix a la Jornada de Portes Obertes virtual en l’espai de Batxillerat: AQUÍ 

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Els alumnes de 4rt d’ESO del centre no han de fer preinscripció si volen cursar batxillerat al mateix centre: han de demanar la reserva de plaça en el termini en que s’estableix per part de coordinació pedagògica.

Per a la resta, han de presentar la sol·licitud al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació.

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o un d’equivalent a efectes acadèmics.

Les preinscripcions s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat o barems.

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

La documentació necessària per a la matrícula és:

 • un resguard del full de sol·licitud telemàtica
 • l’original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna i dels pare/mare o tutor/a legals
 • l’original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a
 • l’original i fotocòpia del llibre de família si l’alumne/a és menor d’edat.

La matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018. En el nostre centre s’assigna una data concreta dins d’aquest termini, per a la matrícula.

El termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 a l’15 de juliol de 2019.

Per últim, la matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 2 al 3 de setembre de 2018.

Per accedir al batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.*
 • Tenir el títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.*
 • Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent.
 • Altres estudis de plans anteriors homologats als esmentats.

El centre disposa d’una sèrie de propostes de mobilitat dedicades a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i cicles formatius, com el viatge d’immersió en llengua anglesa o els programes Erasmus.

Sol·licitud d’informació