FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CFGM-farmacia

Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Al nostre centre el oferim en modalitat Dual, el que permet fer una estada remunerada a l’empresa.

 • Disposició i Venda de Productes
 • Oficina de Farmàcia 
 • Dispensació de Productes Farmacèutics 
 • Dispensació de Productes Parafarmacèutics 
 • Operacions Bàsiques de Laboratori 
 • Formulació Magistral 
 • Promoció de la Salut 
 • Primers Auxilis
 • Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques 
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
 • Anglès Tècnic 
 • Síntesi 
 • Formació en Centres de Treball 

Cliqueu per veure el díptic informatiu del cicle.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a mésgrans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
 • tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
 • tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de FARM:Farmàcia i parafarmàcia

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Taula convalidacions: Anglès Tècnic

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector farmacèutic pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Grup A en horari de matí: de 8.00 a 14.00h

Grup B en horari de tarda: de 15.00 a 21.00h

L’alumnat de primer curs que ha estat seleccionat per formar part del grup dual, assisteix 3 dies al centre educatiu en horari de tarda (dilluns, dimarts i dimecres) i la resta de dies fa l’estada remunerada a l’empresa. 

Informació CF Dual

Cost del curs

Als CF de grau mitjà no es paga matrícula però sí una quantitat en concepte de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys.
Aquest cost pel curs 2022-2023 és de 90 €.
 

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Informació General CF Dual

Formulari inscripció sessió informativa alumnat de 1r curs CF en modalitat Dual: Aquí

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides