EMERGÈNCIES SANITÀRIES

CFGM-emergencies

Aquests estudiscapaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. • Manteniment Mecànic Preventiu del Vehicle 
 • Logística Sanitària en Emergències 
 • Dotació Sanitària en Emergències 
 • Atenció Sanitària Inicial en Situacions d’Emergència 
 • Atenció Sanitària Especial en Situacions d’Emergència
 • Evacuació i Trasllat de Pacients 
 • Suport Psicològic en Situacions d’Emergència
 • Plans d’Emergència i Dispositius de Riscos Previsibles 
 • Teleemergències
 • Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi 
 • Formació en Centres de Treball 

Cliqueu per veure el díptic del cicle.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en transport sanitari;
 • tècnic o tècnica en emergències sanitàries, i
 • operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d’urgències i emergències.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels crèdits del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aqui.

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de TES: Emergències sanitàries

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector del trasllat i atenció extrahospitalaria pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

GRUP A

S’impartirà íntegrament en horari de matí de 8.25 a 14.55h

GRUP B

S’impartirà íntegrament en horari de tarda de 14.00 a 20.20h

Cost del curs

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides

Close Menu