ESO

Informació general

El proper dimecres 13 de maig i fins el dia 22 tindrà lloc el procés de preinscripció als estudis d’educació secundària obligatòria. En el context actual, aquest procés es durà a terme de manera diferent a l’habitual en anys anteriors.

El Departament d’Educació, per tal de reduir riscos sanitaris, promou l’ús de la preinscripció amb suport informàtic, del 13 al 22 de maig. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció. En el cas del nostre centre, l’adreça electrònica és preinscripcio@iestorrevicens.cat

Per a aquelles famílies que no puguin fer la presentació telemàtica, i de manera excepcional, es podran presentar les sol·licituds de preinscripció de manera presencial al centre del 19 al 22 de maig. En aquest cas caldrà demanar cita prèvia al telèfon del centre a partir del dia 13 i fins al 22 de maig.

Telf: 973 220 033

Horari: 9:00 a 14:00 hores

Oferta Inicial de places

Per consultar l’oferta inicial de places podeu anar al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21

Per fer la cerca de l’INS Torre Vicens heu de posar Codi de centre 25006732

 

CALENDARI

La preinscripció escolar per ESO serà entre el 13 i el 22 de maig i aquest curs es realitzarà de forma TELEMÀTICA.

Hem habilitat el següent correu electrònic perquè ens puguis enviar tota la documentació necessària: preinscripcio@iestorrevicens.cat

Atenció Telefònica al 973 22 00 33 (a partir del dia 13 de maig de 9 a 14h.)

Tota la informació del Departament d’Educació a: Preinscripció. Estudiar a Catalunya.

Preinscripció Telemàtica PAS a PAS

A continuació teniu unes breus instruccions per a fer la preinscripció.

Tràmit a realitzar des del 13 al 22 de maig.


PER INTERNET (DEL 13 AL 22 MAIG) 

PAS 1

Sol·licitar la preinscripció

 1. Cliqueu a Sol·licitar (anireu al formulari per fer la preinscripció telemàtica)

 • Instruccions per al formulari en suport informàtic:
 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud

PAS 2

Enviament de la preinscripció al centre demanat en primera opció.

El resguard de la preinscripció  i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, s’envia per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció. preinscripcio@iestorrevicens.cat

 • Documentació escanejada/fotografiada acreditativa:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.


PAS 3

Justificació per part del centre la recepció de la documentació

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.


PRESENCIALMENT (DEL 19 AL 22 MAIG AMB CITA PRÈVIA)

PAS 1

Sol·licitar CITA PRÈVIA

Per demanar cita prèvia heu de trucar al 973 22 00 33. Us donarem dia i hora per presentar la preinscripció.

O bé clicar aquí si la voleu demanar per internet.

Telèfon d’atenció al públic de 9:00 a 14:00h a partir del dia 13 maig.


PAS 2

Entrega presencial de la preinscripció.

El dia assignat, heu de venir una sola persona al centre, degudament protegida amb guants i mascareta. Per donar compliment a les instruccions dictades als centres, a més, no s’atendrà més d’una persona alhora.

Espereu el vostre torn a l’exterior de la porta del centre i respecteu les distàncies de seguretat. (1-2m)

El personal de l’institut us farà passar quan sigui el vostre torn. Prèviament, caldrà que us netegeu les mans amb gel hidroalcohòlic que trobareu a la vostra disposició.

Al taulell de Secretaria haureu domplir el full de sol·licitud. Per evitar riscos de contagi, us demanem que dugueu el vostre propi bolígraf.

Juntament amb la sol·licitud, heu de presentar la documentació necessària.

 • Documentació acreditativa:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Aquí haureu acabat el vostre tràmit de preinscripció, sortiu del centre seguint les indicacions del personal de l’Institut.


Per a més informació, consulteu Preinscripció Telemàtica. (web Departament Educació)

Calendari

ESO
Presentació de sol·licituds per internet
del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds presencials
del 19 al 22 de maig amb cita prèvia
Reclamacions
del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions
9 de juny
Sorteig desempat
9 de juny
Llistes barem definitiu
11 de juny
Assignació ofici
del 26 al 29 de juny
Matrícula
del 13 al 17 de juliol

Les sol.licituds s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc. Podeu consultar a sota els barems d’admissió del curs 2020-2021.

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

Zones d’adscripció dels centres docents del municipi de Lleida

Cliqueu per veure el mapa de les àrees d’influència dels centres docents d’educació secundària obligatòria en el municipi de Lleida

Benvolgudes famílies,

Davant la situació excepcional de tancament dels centres educatius del 13 al 27 de març, d’acord amb la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, i atès que no ens ha estat possible celebrar la Jornada de Portes Obertes i atendre-us de manera presencial, us proposem unes portes obertes virtuals. Us portem l’Institut Torre Vicens a casa, amb una presentació del nostre projecte educatiu i una selecció de videos que resumeixen com treballem el dia a dia amb el nostre alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.

Esperem que us sigui d’utilitat i us convidem a consultar-nos qualsevol dubte mitjançant la Sol·licitud d’informació que teniu a la vostra dreta.

Comencem!


El nostre Projecte Educatiu

Clica aquí per veura la presentació del nostre projecte educatiu I aquí us podeu passejar per l’Institut i veure què hi fem.


Del Torre Vicens a casa

Acollim i acompanyem

Amb el programa TEI, de Tutoria Entre Iguals, l’alumnat de tercer i quart curs d’ESO pren part activa en l’acollida i acompanyament del nou alumnat.


Treballem la coeducació


L’alumne, part activa del seu propi procés d’aprenentatge

Del treball per projectes a l’aprenentatge basat en projectes


Projectes de centre al voltant de la Marató de TV3.


La innovació, el motor del canvi

Aprenentatges STEAM aplicats a totes les àrees amb tecnologies favorables

Aprenentatge significatiu i competencial: El món és la nostra aula!


Internacionalització, llengües estrangeres i mobilitat

Global Scholars: Un projecte en xarxa amb centres de Poland, Buffalo, Fort Lauderdale Broward, Madrid, Seul, Jacksonville i Tel Aviv.


Fomentem l’emprenedoria

Volem dones científiques, tecnòlogues i emprenedores!


Treballem la cohesió i la identitat de centre


El que fem, mes a mes


Seguiu-nos a les xarxes socials

Clica aquí i segueix-nos!!

La documentació necessària per a la matrícula és:

 • un resguard del full de sol·licitud telemàtica
 • l’original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna i dels pare/mare o tutor/a legals
 • l’original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a
 • l’original i fotocòpia del llibre de família si l’alumne/a és menor d’edat.

Calendari de matrícula

Matricula
Dades
Matricula 1r ESO
del 13 al 17 de juliol
Matricula 2n,3r,4rt ESO

INFORMACIÓ GENERAL ESO

Aquesta etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), té com a finalitat que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Amb aquest objectiu a l’Institut Torrevicens, optem per una metodologia competencial que s’estengui a totes les matèries del currículum. Es treballen les competències comunicatives, matemàtiques i digitals de manera transversal. Així mateix, les competències de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital tenen un tractament interdisciplinar no només a les matèries curriculars, sinó a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial.

La metodologia competencial també queda palesa en el treball per projectes, dut a terme en cada trimestre, i per la iniciació a l’aprenentatge i servei (APS), que es desenvolupa de manera més completa a 3r i 4rt d’ESO.

Els centres adscrits són: l’Escola l’Àlber (Albesa), l’Escola Blanca de Villalonga (La Portella), l’Escola Vilanova de Segrià, l’Escola Sant Joan ( Benavent de Segrià), l’Escola El Roser (Torre-Serona), l’Escola El Segrià de Llívia i l’Escola Països Catalans (Lleida). Exceptuant aquesta última, la resta disposen de transport escolar gratuït per als alumnes de l’ESO.

El centre disposa de quatre laboratoris i aules taller, una d’elles amb impressora 3D, també tenim cinc aules d’informàtica per a l’alumnat, a més de diversos carros mòbils amb ordinadors portàtils per l’alumnat d’ESO i batxillerat. A més, els alumnes disposen del nostre gimnàs i d’equipaments esportius per a fer les activitats docents d’educació física.

El centre disposa d’una sèrie de propostes de mobilitat dedicades a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i cicles formatius, com el viatge d’immersió en llengua anglesa o els programes Erasmus.

Univers Steam, és un dels projectes d’innovació educativa de Torre Vicens, únic centre de secundària de Lleida seleccionat dins el pla STEAMCat: una mirada a la realitat que, amb els coneixements científics assolits pels nostres alumnes, els transporta a l’admiració de la Natura i a les aplicacions tecnològiques que més endavant plasmaran en la seva vida professional.

Activitats STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) que volen formar en ciència i tecnologia al nostre alumnat d’ESO i batxillerat:

 • Exposicions de ciència i tecnologia.
 • Jornades
 • Activitats per a l’alumnat.
 • Materials educatius TAC elaborats per a diverses activitats del cicle.
 • Activitats per a l’alumnat de 6è de primària de les escoles adscrites
 • Convenis de col·laboració amb la Universitat (ETSEA, EPS) i amb empreses de la branca tecnològica i científica

Aquests sòn els llibres de text que s’utilitzaran durant el curs 2019-20.

1r ESO.

2n ESO.

3r ESO.

4t ESO.

Sol·licitud d’informació

Close Menu