ESO

Aquesta etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), té com a finalitat que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Amb aquest objectiu a l’Institut Torrevicens, optem per una metodologia competencial que s’estengui a totes les matèries del currículum. Es treballen les competències comunicatives, matemàtiques i digitals de manera transversal. Així mateix, les competències de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital tenen un tractament interdisciplinar no només a les matèries curriculars, sinó a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial.

La metodologia competencial també queda palesa en el treball per projectes, dut a terme en cada trimestre, i per la iniciació a l’aprenentatge i servei (APS), que es desenvolupa de manera més completa a 3r i 4rt d’ESO.

Els centres adscrits són: l’Escola l’Àlber (Albesa), l’Escola Blanca de Villalonga (La Portella), l’Escola Vilanova de Segrià, l’Escola Sant Joan ( Benavent de Segrià), l’Escola El Roser (Torre-Serona), l’Escola El Segrià de Llívia i l’Escola Països Catalans (Lleida). Exceptuant aquesta última, la resta disposen de transport escolar gratuït per als alumnes de l’ESO.

El centre disposa de quatre laboratoris i aules taller, una d’elles amb impressora 3D, també tenim cinc aules d’informàtica per a l’alumnat, a més de diversos carros mòbils amb ordinadors portàtils per l’alumnat d’ESO i batxillerat. A més, els alumnes disposen del nostre gimnàs i d’equipaments esportius per a fer les activitats docents d’educació física.

El centre disposa d’una sèrie de propostes de mobilitat dedicades a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i cicles formatius, com el viatge d’immersió en llengua anglesa o els programes Erasmus.

Univers Steam, és un dels projectes d’innovació educativa de Torre Vicens, únic centre de secundària de Lleida seleccionat dins el pla STEAMCat: una mirada a la realitat que, amb els coneixements científics assolits pels nostres alumnes, els transporta a l’admiració de la Natura i a les aplicacions tecnològiques que més endavant plasmaran en la seva vida professional.

Activitats STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) que volen formar en ciència i tecnologia al nostre alumnat d’ESO i batxillerat:

 • Exposicions de ciència i tecnologia.
 • Jornades
 • Activitats per a l’alumnat.
 • Materials educatius TAC elaborats per a diverses activitats del cicle.
 • Activitats per a l’alumnat de 6è de primària de les escoles adscrites
 • Convenis de col·laboració amb la Universitat (ETSEA, EPS) i amb empreses de la branca tecnològica i científica

A la nostra Jornada de Portes Obertes d’ESO podreu veure els projectes, les activitats i tot un conjunt de tallers que presenten els alumnes i el professorat de l’institut durant la visita a les instal·lacions.

Aquests sòn els llibres de text que s’utilitzaran durant el curs 2019-20.

1r ESO.

2n ESO.

3r ESO.

4t ESO.

Calendari

ESO
Presentació de sol·licituds
29 de març a 10 abril
Llistes amb barem
26 d’abril
Reclamacions
29 abril a 3 maig
Resolució reclamacions
8 de maig
Sorteig desempat
9 de maig
Llistes barem definitiu
14 de maig
Assignació ofici
30 maig a 3 juny
Llistes d’admesos definitives
12 de juny

Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc. Podeu consultar a sota els barems d’admissió del curs 2019-2020.

Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc. Podeu consultar a sota els barems d’admissió del curs 2019-2020.

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

La documentació necessària per a la matrícula és:

 • un resguard del full de sol·licitud telemàtica
 • l’original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna i dels pare/mare o tutor/a legals
 • l’original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a
 • l’original i fotocòpia del llibre de família si l’alumne/a és menor d’edat.

Calendari de matrícula

Matricula
Dades
Matricula 1r ESO
20 juny a 26 juny
Matricula 2n,3r,4rt ESO
27 de juny a 3 juliol

Sol·licitud d’informació

Close Menu