ESO

Aquesta etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), té com a finalitat que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Amb aquest objectiu a l’Institut Torrevicens, optem per una metodologia competencial que s’estengui a totes les matèries del currículum. Es treballen les competències comunicatives, matemàtiques i digitals de manera transversal. Així mateix, les competències de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital tenen un tractament interdisciplinar no només a les matèries curriculars, sinó a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial.

La metodologia competencial també queda palesa en el treball per projectes, dut a terme en cada trimestre, i per la iniciació a l’aprenentatge i servei (APS), que es desenvolupa de manera més completa a 3r i 4rt d’ESO.

Els centres adscrits són: l’Escola l’Àlber (Albesa), l’Escola Blanca de Villalonga (La Portella), l’Escola Vilanova de Segrià, l’Escola Sant Joan ( Benavent de Segrià), l’Escola El Roser (Torre-Serona), l’Escola El Segrià de Llívia i l’Escola Països Catalans (Lleida). Exceptuant aquesta última, la resta disposen de transport escolar gratuït per als alumnes de l’ESO.

El centre disposa de quatre laboratoris i aules taller, una d’elles amb impressora 3D, també tenim cinc aules d’informàtica per a l’alumnat, a més de diversos carros mòbils amb ordinadors portàtils per l’alumnat d’ESO i batxillerat. A més, els alumnes disposen del nostre gimnàs i d’equipaments esportius per a fer les activitats docents d’educació física.

El centre disposa d’una sèrie de propostes de mobilitat dedicades a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i cicles formatius, com el viatge d’immersió en llengua anglesa o els programes Erasmus.

Univers Steam, és un dels projectes d’innovació educativa de Torre Vicens, únic centre de secundària de Lleida seleccionat dins el pla STEAMCat: una mirada a la realitat que, amb els coneixements científics assolits pels nostres alumnes, els transporta a l’admiració de la Natura i a les aplicacions tecnològiques que més endavant plasmaran en la seva vida professional.

Activitats STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) que volen formar en ciència i tecnologia al nostre alumnat d’ESO i batxillerat:

 • Exposicions de ciència i tecnologia.
 • Jornades
 • Activitats per a l’alumnat.
 • Materials educatius TAC elaborats per a diverses activitats del cicle.
 • Activitats per a l’alumnat de 6è de primària de les escoles adscrites
 • Convenis de col·laboració amb la Universitat (ETSEA, EPS) i amb empreses de la branca tecnològica i científica

La jornada de portes obertes de l’ESO prevista pel dissabte 14 de març ha quedat suspesa arran del tancament dels centres educatius de tot Catalunya com a mesura excepcional per contenir el coronavirus.

Per aquest motiu intentarem fer-vos arribar a través de la pàgina web i les xarxes socials del centre un tast de les activitats i projectes que desenvolupem al nostre Institut.

Aquests sòn els llibres de text que s’utilitzaran durant el curs 2019-20.

1r ESO.

2n ESO.

3r ESO.

4t ESO.

Calendari

ESO
Presentació de sol·licituds
23 de març a 1 abril
Llistes amb barem
d’abril
Reclamacions
maig
Resolució reclamacions
maig
Sorteig desempat
maig
Llistes barem definitiu
maig
Assignació ofici
juny
Llistes d’admesos definitives
juny

Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc. Podeu consultar a sota els barems d’admissió del curs 2019-2020.

Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc. Podeu consultar a sota els barems d’admissió del curs 2019-2020.

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

La documentació necessària per a la matrícula és:

 • un resguard del full de sol·licitud telemàtica
 • l’original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna i dels pare/mare o tutor/a legals
 • l’original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a
 • l’original i fotocòpia del llibre de família si l’alumne/a és menor d’edat.

Calendari de matrícula

Matricula
Dades
Matricula 1r ESO
20 juny a 26 juny
Matricula 2n,3r,4rt ESO
27 de juny a 3 juliol

Sol·licitud d’informació

Close Menu