ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzar projectes d’assessorament en imatge personal, empresarial i institucional; organitzar esdeveniments i planificar els processos d’entrenament personal en habilitats de comunicació, protocol i usos socials, tot respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Assessoria d’Imatge Personal (LOGSE).

 • Assessoria Cosmètica
 • Disseny d’Imatge Integral
 • Estilisme en Vestuari i Complements
 • Assessoria de Perruqueria
 • Protocol i Organització d’Esdeveniments
 • Usos Socials
 • Assessoria Estètica
 • Habilitats Comunicatives
 • Imatge Corporativa
 • Direcció i Comercialització
 • Projecte d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Director tecnicoartístic o directora tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda
 • Tècnic o tècnica de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
 • Expert o experta en etiqueta i usos socials
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d’estilisme en el vestir
 • Assessor o assessora d’estils i tendències assistent tècnic o assistenta tècnica d’imatge política,
  cultural i artística
 • Assessor o assessora en comerços de vestuari i complements
 • Assessor o assessora d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda
 • Tècnic o tècnica comercial
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d’imatge corporativa
 • Expert o experta en habilitats comunicatives
 • Tècnic o tècnica especialista en gabinets de relacions públiques
 • Tècnic o tècnica especialista en imatge en departament de màrqueting
 • Director o directora de gabinet d’assessoria d’imatge
 • Consultor i assessor o consultora i assessora de protocol i organització d’actes i esdeveniments
 • Assessor o assessora en la compra de vestuari complements, regals i cosmètics
 • Assistent o assistenta personal en la cura de la imatge
 • Organitzador o organitzadora de casaments
 • Assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge personal

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions dAssessoria d’imatge personal i corporativa

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Primer curs en horari de tarda de 15.00 a 21.00h

 

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material.

 

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Informació General CF Dual

Formulari inscripció sessió informativa alumnat de 1r curs CF en modalitat Dual: Aquí

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides