HIGIENE BUCODENTAL

CFGS-bucodental

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tecnicoassistencials que inclouen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursosacadèmics. 

Al nostre centre el oferim en modalitat Dual, el que permet fer una estada remunerada a l’empresa.

 • Recepció i Logística a la Clínica Dental
 • Estudi de la Cavitat Oral
 • Exploració de la Cavitat Oral
 • Intervenció Bucodental
 • Epidemiologia en Salut Oral
 • Educació per a la Salut Oral
 • Conservadora, Periodòncia, Cirurgia i Implants
 • Pròtesis i Ortodòncia
 • Primers Auxilis
 • Fisiopatologia General
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte d’Higiene Bucodental
 • Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, 
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat
 • unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o 
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en higiene bucodental; • tècnic o tècnica especialista higienista dental;
 • higienista bucodental;
 • educador o educadora en salut bucodental.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aqui.

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de HBC: Higiene bucodental

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la odontologia pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Primer curs en horari de matí de 8.25 a 14.55h

Segon curs en horari de tarda de 14.00 a 20.20h

L’alumnat del grup dual de segon curs, assisteix 3 dies al centre educatiu (dimarts, dimecres i divendres) i la resta de dies fa l’estada remunerada a l’empresa.

Informació CF Dual

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides

Close Menu