Actualment esteu veient L’Institut Torre Vicens participa per segon any consecutiu al Programa RetoTech

L’Institut Torre Vicens participa per segon any consecutiu al Programa RetoTech

L’Institut Torre Vicens participa per segon any consecutiu al projecte RetoTech, un programa d’innovació educativa basat en el desenvolupament de projectes tecnològics a través de diverses disciplines com la robòtica, programació, creació d’apps i impressió 3D.

Aquest projecte d’innovació educativa de la Fundación Endesa d’àmbit estatal ha estat desenvolupat per l’alumnat d’ESO, on s’ha participat des de diferents nivells utilitzant la tecnologia favorable que els hi és més propera. Per una banda, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO ha fet ús de la robòtica i programació amb BitBloq, amb kits de components electrònics com plaques, sensors i actuadors per tal de realitzar muntatges robòtics i la programació dels mateixos. En aquests cursos també duen a terme la programació de les seves pròpies Apps amb la plataforma App Inventor.  Per altra banda, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO utilitza el disseny i la tecnologia d’impressió 3D per a la construcció d’objectes i components pels seus propis projectes tecnològics.

Un dels projectes que es va desplegar el curs passat va ser una pista de futbol-taula. Aquesta idea va sorgir a partir d’una necessitat donada per la pandèmia de la Covid-19, ja que a les dues pistes de futbol van quedar inutilitzades, perquè se li van donar un altre ús. Vista la necessitat de poder jugar a futbol a l’hora del pati, l’alumnat va decidir dissenyar un prototip de futbol-taula perquè poguessin jugar a futbol diferents grups.

En aquest projecte, es van utilitzar les tres tecnologies favorables esmentades anteriorment: Robòtica i programació amb Bitbloq, mitjançant diferents components com sensors de proximitat per a detectar els gols o un brunzidor per generar el soroll ambiental, programació d’aplicacions, per tal d’utilitzar un smartphone com a marcador digital, i impressió 3D a partir de la construcció de diferents parts de l’estadi.

Aquest tipus de projectes són molt interessants per l’alumnat, ja que el posen al centre del procés d’aprenentatge, a l’estar basats en els seu propis interessos, i aprenen a resoldre problemes de la vida quotidiana a través de la tecnologia. Sense dubte és un programa d’innovació que influeix de manera positiva en l’aprenentatge de l’alumnat.

Deixa un comentari