Actualment esteu veient L’Institut Torre Vicens col·labora com a cercador de la COVID-19

L’Institut Torre Vicens col·labora com a cercador de la COVID-19

L’Institut Torre Vicens col·labora activament en el projecte de recerca de l’Escola Sentinella, amb l’objectiu principal de dissenyar polítiques sanitàries i educatives per a la prevenció, el control de la transmissió de la COVID-19. És l’únic Institut de la província que participa en el projecte impulsat pels departaments de Salut i Educació. 
 
Els mateixos alumnes es converteixen en investigadors encarregant-se d’anotar periodicament les dades que ofereixen  els sensors instal·lats a vuit aules sobre la concentració de CO₂, la humitat relativa i la temperatura, així com el nombre d’alumnes i docents a l’aula i si hi ha ventilació per determinar els nivells d’exposició al virus d’estudiants i personal docentAixí mateix, es segueix un protocol ideat per evitar la transmissió de contagis tant a l’aula com arreu de l’institut, a més d’un seguiment continu dels casos on els alumnes que participen en el projecte ho fan amb molta responsabilitat.

Aquest mètode s’ha dut a terme durant una setmana i es repetirà durant el mes vinent d’abril per captar dades en moments diferents i d’aquesta manera poder fer una comparació numèrica i gràfica d’aquest procediment.


Per altra banda, a través d’aquest projecte també es realitza un estudi per mesurar l’impacte de la COVID-19 en la salut mental i és per això que el professorat fa una formació sobre aquest tema per tractar amb l’alumnat de manera correcta activitats sobre la salut mental. Per ampliar la informació, es durà a terme uns estudis psicològics i emocionals que s’impartiran a diverses aules per aconseguir resultats i conscienciar l’alumnat sobre aquests assumptes tan rellevants actualment. 
 
Rere el fons d’aquest projecte, hi ha un treball de camp molt ampli on es tracten diversos àmbits relacionats amb la salut, a més de comptar amb la col·laboració de diversos centres educatius i institucions arreu de Catalunya. 
 
Tal com s’ha dit, hi ha un seguiment i estudi epidemiològic gràcies a l’oportunitat que tenen tant l’alumnat com el professorat de fer-se tests d’antígens, “TESTAE“, els quals ho envien directament a casa per evitar una aglomeració a l’hora de recollir les mostresContínuaments’ampliarà la informació per assolir un informe segur mitjançant una altra enquesta personal a final del curs a tots els col·laboradors per saber-ne l’evolució realista dels estudisactivitats i els projectes duts a terme fins llavors. 
 
Pròximament, se celebrarà el Congrés de Salut Mental, on s’extrauran conclusions generals de 23 centres educatius de Catalunya sobre aquest projectel’Institut Torre Vicens participarà amb un inform que recull totes les dades analitzades des de diversos mètodes amb la finalitat de prevenir la transmissió de la COVID-19.

Deixa un comentari