Actualment esteu veient Assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Dins del marc de la formació professional, el Departament d’educació permet als centres educatius oferir uns serveis a les empreses i entitats. Aquesta cartera de serveis ofereix un ventall d’oportunitats per a les empreses i treballadors. Destaquem el Servei d’assessorament i reconeixement a les persones amb experiència laboral. Aquest servei  ofereix a les persones amb un mínim de 2 anys d’experiència professional en el sector de les nostres 3 famílies professionals l’oportunitat d’acreditar part dels cicles formatius (mòduls professionals) mitjançant els coneixements i competències adquirides mitjançant la seva trajectòria professional.

Es pot fer tenint en compte la formació professional del sistema educatiu, conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic/a o Tècnic/a superior o bé a la formació professional ocupacional del món laboral. Aquest procés es compon per dues parts: l’assessorament i el reconeixement.

Per una banda, l’Institut Torre Vicens ofereix el servei d’assessorament amb el que s’expedeix un informe d’assessorament amb els mòduls professionals que l’aspirant pot reconèixer després de l’estudi de la seva experiència laboral. Per altra banda, el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu, emet l’informe de reconeixement dels mòduls professionals reconeguts i el  disseny  d’un itinerari formatiu i professional d’acord amb els interessos i necessitats de l’aspirant.

Per al reconeixement, és imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament equivalent a les convocatòries d’acreditació o la validació amb orientació o assessorament.

Existeixen diferents sortides després del servei d’assessorament i reconeixement. Entre elles, continuar cursant el cicle corresponent i convalidar les unitats formatives que s’han obtingut a través del reconeixement de l’experiència laboral o bé, en el cas de complir amb els requisits, demanar un certificat de professionalitat per obtenir una qualificació professional.

En el sector de la imatge personal, en el cas dels cicles formatius de grau superior, un cop l’aspirant té tota la titulació completa, pot accedir a la borsa de personal docent per exercir la docència en aquest sector.

En aquest punt, la segona convocatòria de l’any 2022-2023, obra les seves inscripcions del 31 de gener fins al 6 de febrer de 2023. Unes dates clau per valorar la teva experiència professional i obtenir la titulació oficial de la teva professió.

Deixa un comentari