Actualment esteu veient Cicles de formació professional de grau mitjà

Cicles de formació professional de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments professionalitzadors d’educació secundària postobligatòria que proporcionen la formació necessària per adquirir les competències professionals de cada sector. Aquests, s’agrupen en famílies professionals segons el sector i tenen una durada de 2.000 hores, que es reparteixen en dos cursos acadèmics excepte el Cicle de Cures auxiliars d’infermeria que té una durada de 1.400 hores i 1 curs acadèmic. La titulació que s’obté en finalitzar és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, cosa que permet accedir al món laboral, al batxillerat o bé a altres cicles de grau mitjà o de grau superior.

Al Torre Vicens oferim tres famílies professionals de cicles; Sanitat, Imatge personal i Edificació i obra civil oferint més de 300 places en torns de matí i/o tarda pel que som institut de referència a Lleida. Cada branca compta amb la seva corresponent disciplina i àrea, un ventall ampli d’opcions on l’alumnat pot escollir el que millor s’adapti a les seves necessitats i perspectives laborals de cara a un futur pròxim.

Cal esmentar, però, que hi ha novetats per accedir als cicles formatius de grau mitjà. A la preinscripció hi ha dos processos diferenciats en funció del sol·licitant: una per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització (alumnat que està cursant actualment 4t de la ESO) i una altra per a la resta d’alumnat (els que actualment estan cursant uns altres estudis o s’incorpora de nou als estudis). A més cal tenir en compte que la distribució de les places  també varia per les diferents vies d’accés.

Per una banda, en el procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització, hi ha un 70% places reservades per l’alumnat que està cursant 4t d’ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO, un 20% de places per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica i un 10% de les places per qui accedeix amb el CAM o ha superat una prova d’accés.

Per altra banda, en el procés per a la resta d’alumnat, es reserven un 70% de les places pels titulats amb ESO o està cursant 4t d’ESO, però no ha participat en el procés per a l’alumnat amb continuïtat o no ha estat admès. Es reserven un 20% de les places per qui ha superat un PQPI o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés o té altres requisits d’accés i que és major de 18 anys, que no ha participat en procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès.

El pròxim 7 d’abril a les 19:00 tindrà lloc la jornada de portes obertes presencial a l’Institut Torre Vicens per a cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior. Ens diferenciem per totes les activitats que realitzen els nostres alumnes en col·laboració amb les empreses pioneres de cada sector i tots els projectes en els que participem i desenvolupem. Tot això amb l’objectiu de formar professionals qualificats i amb les competències, capacitats i aptituds que requereixen les empreses de cada àmbit professional.

Deixa un comentari