Actualment esteu veient L’Institut Torre Vicens forma part del projecte de recerca Escola Sentinella

L’Institut Torre Vicens forma part del projecte de recerca Escola Sentinella

El projecte de recerca Escola Sentinella pertany al Departament de Salut i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya on l’objectiu principal és monitoritzar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar a través d’un seguiment actiu de l’alumnat, famílies i personal docent i no docent de 26 centres educatius.

D’entrada, en aquest projecte participen 23 centres educatius arreu de Catalunya, en els quals l’Institut Torre Vicens és seleccionada com a Escola Sentinella a Lleida, ja que vol col·laborar de manera activa en la prevenció i la millora del coneixement sobre la COVID-19 mitjançant diverses metodologies.

Tot seguit, el projecte té els següents objectius fixament marcats per conèixer el nivell d‘exposició al virus:

  • Avaluar les condicions estructurals i ambientals dels centres educatius.
  • Elaborar propostes de millora de les intervencions de prevenció de la pandèmia per a la comunitat educativa.
  • Pilotar estratègies de cribratge no invasives.
  • Descriure l’impacte social, econòmic i en salut física, mental de la COVID-19 en les persones participants.
  • Descriure i monitorar els coneixements, actituds i conductes en relació amb la infecció i la prevenció de la COVID-19 de l’alumnat i el personal docent i no docent.

Aquests propòsits es pretenen assolir mitjançant un procediment complet per aconseguir dades. En primer lloc, un qüestionari en línia o presencial als participants i col·laboradors que respondran dues vegades durant el curs sobre actituds, coneixements, conductes i l’impacte de la pandèmia. En segon lloc, si fos necessari, col·laborar en la recollida de mostres biològiques que es recolliran a l’inici i fi de crus. En tercer lloc, es realitzarà un estudi sobre les condicions ambientals i estructurals dels centres a través de dues visites a càrrec d’un tècnic durant el curs. En poques paraules, alumnes i docents es convertiran en co-investigadors del projecte.

Així doncs, a l’Institut Torre Vicens som conscients de l’impacte que ha generat i genera la COVID-19 arreu del món. És per aquest motiu on conjuntament amb el personal docent i l’alumnat actuem com co-investigadors i participem activament en les diferents fases del projecte, d’aquesta manera permetrem dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils per a la prevenció i el control de la transmissió de la COVID-19.

Deixa un comentari