ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

L’Institut Torrevicens, en el marc del que estableix la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), ofereix a les persones amb experiència professional que puguin acreditar,  posar en valor i certificar els coneixements i competències adquirides mitjançant aquesta experiència professional.

Es pot fer o bé en relació la formació professional del sistema educatiu (conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic o Tècnic Superior),  o a la formació professional ocupacional del món laboral (conduent a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat), sempre i quan el candidat o la candidata reuneix els requisits d’accés.

Per a més informació, visitar el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

 

Si vols informar-te sobre el servei pots emplenar el formulari que tens a la teva dreta o posar-te en contacte amb el Coordinador del servei mitjançant telèfon o correu electrònic.

Coordinador Assessorament i reconeixement: Alejandro Antón Pascual

Correu electrònic del servei: assessorament@iestorrevicens.cat

Demana cita prèvia perquè ens puguem posar en contacte amb tu:

Cita Prèvia

Telèfon: 973 22 00 33

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional.

Té com a objectiu dissenyar un itinerari formatiu i professional amb un pla de treball d’acord amb els interessos i necessitats individuals de l’aspirant, ja sigui per l’obtenció d’un títol reglat o bé per la pròpia professionalització.

Al finalitzar el procés se li lliurarà un informe personalitzat d’assessorament.

CALENDARI SEGONA CONVOCATÒRIA 22-23

1.- Assessorament

  • Inscripció 31.01.23 al 06.02.23
  • Publicació provisional admesos 09.02.23
  • Publicació definitiva admesos: 14.02.23
  • Sessions assessorament  del 28.02.23 al 27.03.23
Documentació del Servei

Sol·licitud Assessorament

Full Inscripció Assessorament

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Per qualsevol consulta referent a la carta de serveis del centre pots posar-te en contacte mitjançant el correu electrònic del Departament d’escola-empresa, trucar al centre i demanar per les persones responsables o omplir el següent formulari i nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Persones responsables del Departament Escola-empresa
Cap d’Estudis Escola-empresa : Anna Tomé Pàmies

Coordinadora FP:  Laura Arcal Vallmanya

escola-empresa@iestorrevicens.cat
973 22 00 33

Sol·licitud d’informació