ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

L’Institut Torrevicens, en el marc del que estableix la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), ofereix a les persones amb experiència professional que puguin acreditar,  posar en valor i certificar els coneixements i competències adquirides mitjançant aquesta experiència professional.

Es pot fer o bé en relació la formació professional del sistema educatiu (conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic o Tècnic Superior),  o a la formació professional ocupacional del món laboral (conduent a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat), sempre i quan el candidat o la candidata reuneix els requisits d’accés.

Per a més informació, visitar el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

Si vols informar-te sobre el servei pots emplenar el formulari que tens a la teva dreta o posar-te en contacte amb el Coordinador del servei mitjançant telèfon o correu electrònic.

Coordinador Assessorament i reconeixement: Alejandro Antón Pascual

Correu electrònic del servei: assessorament@iestorrevicens.cat

Demana cita prèvia perquè ens puguem posar en contacte amb tu:

Cita Prèvia

Telèfon: 973 22 00 33

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional.

Té com a objectiu dissenyar un itinerari formatiu i professional amb un pla de treball d’acord amb els interessos i necessitats individuals de l’aspirant, ja sigui per l’obtenció d’un títol reglat o bé per la pròpia professionalització.

Al finalitzar el procés se li lliurarà un informe personalitzat d’assessorament.

Sol·licitud del servei: 

Primer Convocatòria:  a partir del 14 de setembre fins a 25 de setembre del 2020.

 • Llistat provisional admesos: 29 de setembre de 2020
 • Reclamacions  llistat provisionals: 1 i 2 d’octubre del 2020
 • Publicació Llista definitva : 5 octubre de 2020
 • Pagament i presentació de la docuemntació (via correu electrònic): del 6 al 13 octubre de 2020
 • Inici del procés d’assessorament: apartir del 14 octubre de 2020

Segona Convocatòria: del 8 al 15 de febrer del 2021

 • Sol·licitud assessorament: del 8 al 15 de febrer ambdós inclosos
 • Publicació provisional admesos: dia 17 de febrer
 • Període de reclamació llista provisional admesos: dies 18 i 19 de febrer
 • Publicació llista definitiva assessorament : 23 de febrer
  • Consulta el llistat d’admesos: LLISTAT ADMESOS febrer
 • Pagament servei assessorament : del 24 a l’1 de març ambdós inclosos
 • Inici del procés d’assessorament: a partir del 2 de març de 2021
 

Pots demanar la teva cita prèvia a través del següent formulari:

Cita Prèvia

Descripció del procés i pagament de taxes*INFORMACIÓ Servei Assessorament

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Per qualsevol consulta referent a la carta de serveis del centre pots posar-te en contacte mitjançant el correu electrònic del Departament d’escola-empresa, trucar al centre i demanar per les persones responsables o omplir el següent formulari i nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Persones responsables del Departament Escola-empresa
Cap d’Estudis Escola-empresa : Anna Tomé Pàmies

Coordinadora FP:  Laura Arcal Vallmanya

escola-empresa@iestorrevicens.cat
973 22 00 33

Sol·licitud d’informació