ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

L’Institut Torrevicens, en el marc del que estableix la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), ofereix a les persones amb experiència professional que puguin acreditar,  posar en valor i certificar els coneixements i competències adquirides mitjançant aquesta experiència professional.

Es pot fer o bé en relació la formació professional del sistema educatiu (conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic o Tècnic Superior),  o a la formació professional ocupacional del món laboral (conduent a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat), sempre i quan el candidat o la candidata reuneix els requisits d’accés.

Tot el que necessites saber AQUÍ

Per a més informació, visitar el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

Carta de compromís dels centres del Departament d’Educació

Si vols informar-te sobre el servei pots emplenar el formulari que tens a la teva dreta o posar-te en contacte amb el Coordinador del servei mitjançant telèfon o correu electrònic.

Coordinadora Assessorament i reconeixement: Esther Esteve Arnau

Correu electrònic del servei: assessorament@iestorrevicens.cat

Horari d’atenció: Dimecres de 9:50 a 12:10 h

Demana cita prèvia perquè ens puguem posar en contacte amb tu:

Cita Prèvia

Telèfon: 973 22 00 33

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional.

Té com a objectiu dissenyar un itinerari formatiu i professional amb un pla de treball d’acord amb els interessos i necessitats individuals de l’aspirant, ja sigui per l’obtenció d’un títol reglat o bé per la pròpia professionalització.

Al finalitzar el procés se li lliurarà un informe personalitzat d’assessorament.

Obrim la segona convocatòria del curs. Clica a l’enllaç per tenir tota la informació

2ª Convocatòria: Febrer-març 2024

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Tot el que necessites saber AQUÍ

Commuta el contingut

Per qualsevol consulta referent a la carta de serveis del centre pots posar-te en contacte mitjançant el correu electrònic del Departament d’escola-empresa, trucar al centre i demanar per les persones responsables o omplir el següent formulari i nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Persones responsables de la Carta de serveis:

Cap d’Estudis FP : Anna Tomé Pàmies

Cap d’Estudis Innovació FP: Anna Hernández Cuadros

Coordinadora FP:  Laura Arcal Vallmanya

escola-empresa@iestorrevicens.cat
973 22 00 33

Sol·licitud d’informació