Project K1 CLIL at TorreVicens

L’institut Torre Vicens va obtenir el passat mes de Juliol una beca K1 del programa Erasmus +, per desenvolupar el seu projecte plurilingüistic, All you need is CLIL.

Projecte-All-You-Need-is-CLIL

El projecte guardonat CLIL at Torre Vicens permet que tres professors de l’institut puguin desenvolupar un curs de metodologia anglesa a Anglaterra durant dues setmanes amb la finalitat de millorar la seva tasca docent i consolidar un equip de professorat format i acreditat per impartir continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa.

Aquest projecte, conjuntament amb la participació en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

El desenvolupament del projecte a l’institut Torre Vicens ha de revertir en :
-una millora dels resultats en llengua anglesa a l’ESO
-l’aplicació de la metodologia AICLE/CLIL a l’aula
-la implementació d’accions encaminades a atendre la diversitat de l’alumnat per la banda de l’excel•lència.
-la consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa.
-la millora de la projecció externa del centre.
Els coneixements apresos pel professorat en el projecte i les seva implementació educativa serà difós en el centre, el Departament d’Ensenyament i la resta de l’entorn educatiu mitjançant reunions, cursos, seminaris, web i altres accions amb la finalitat d’una màxima difusió dels resultats.

 

 

Deixa un comentari