Internacionalització Institut Torre Vicens

Dins de la voluntat de l’Institut Torre Vicens per millorar la formació, el nivell lingüístic  i les oportunitats laborals de l’alumnat,  dins del marc de la internacionalització, obra la possibilitat de permetre la mobilitat de l’alumnat i professorat per participar diverses activitats en països estrangers durant el curs 2015-16.

Així doncs,  l’institut ha sol·licitat dos tipus d’ajudes al programa ERASMUS +:

1. Mobilitat d’alumnat:

L’institut Torre Vicens ha sol·licitat al programa Erasmus +, mitjançant el consorci de la Generalitat, la mobilitat de 15 alumnes de cicles de grau mig per realitzar les seves pràctiques formatives en països estrangers (França, Anglaterra i Itàlia).

2. Mobilitat professorat:

Per afavorir la millora metodològica i innovació educativa del professorat dins del projecte lingüístic del centre, que pretén incrementar el nivell de llengua anglesa del nostre alumnat,  s’ha demanat la formació en metodologia CLIL de diversos professors al programa Erasmus + (acció K1) mitjançant el consorci de la Generalitat i directament a OAPEE.

unnamed

Contacte: erasmustorrevicens@gmail.com

Deixa un comentari