ACREDITA'T

Tauler de l’Aspirant

 • Calendari Convocatòria Gener 2021: 

Termini de preinscripció

Termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció: del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d’oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s’adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Inici de les actuacions d’assesorament i avaluació

  • Termini per realitzar el pagament de la taxa: 7 de juny 2021
  • Inici de la FASE 1: a partir del 7 de juny fins al 18 de juny

Finalització de les actuacions

Els centres han de concloure el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de desembre de 2021.

 • Calendari Convocatòria Març 2021: 

Preinscripció

 • Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: de l’11 al 26 de març de 2021. Les persones admeses hauran de presentar documents originals quan el centre ho requereixi.
 • Publicació dels resultats provisionals de persones admeses, en llista d’espera, i excloses de la preinscripció: a partir del 18 de maig de 2021.

Les persones candidates també poden consultar els resultats  de la preinscripció en el web del centre demanat en primera opció i al web Avaluació i acreditació de competències professionals.

 • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
 • Publicació dels resultats definitius de persones admeses, en llista d’espera, i excloses de la preinscripció: a partir del 17 de juny de 2021.
 • Resultats Definitius Preinscripció

Admesos Convocatòria Març 2021: 

FASE 1: Assessorament

Inscripció a la fase Assessorament: del 25/06/21 al 02/07/21

 • Publicació dels Resultats provisional d’inscripció Fase Assessorament: 05/07/21
 • Reclamació resultats provisionals d’inscripció a la Fase dassessorament: del 15 al  17 de juliol de 2021
 • Publicació dels Resultats definitius d’inscripció Fase Assessorament: 18/07/2021

Sessions Assessorament: del 1 de setembre al 17 de setembre de 2021

Admesos Convocatòria Gener 2021: 

Inscripció a la fase d’Avaluació: del 25/06/21 al 28/06/21

 • Publicació dels Resultats provisional d’inscripció Fase Avaluació: 29/06/21
 • Reclamació resultats provisionals d’inscripció a la Fase davaluació: del 30/06/21  al  02/07/21 
 • Publicació dels Resultats definitius d’inscripció Fase Avaluació: 05/07/21
 • Publicació Calendari de les sessions d’avaluació: 05/07/21

Sessions Avaluació: del 05/07/21 al 10/07/21 

Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 15/07/21 al 30/07/21

Aquest any 2021,  l’INS Torre Vicens serà seu d’un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits experiència professional i/o de formació no formal en algun d’aquests àmbits:

Convocatòria Oberta Gener 2021

 • Higiene Bucodental
 • Emergències sanitàries
 • Documentació i administració sanitària

Convocatòria Març 2021 (Tancada)

 • Serveis Auxiliars de perruqueria

Convocatòria Oberta 2n Torn 2021

 • Higiene Bucodental
 • Emergències sanitàries
 • Serveis Auxiliars de perruqueria
 • Documentació i administració sanitària

Per més informació ves al web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Què és l’Acredita’t?

Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Què és l’avaluació i l’acreditació

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procediment són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència.

Assessorament

La persona aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

La persona aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.
Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional  i la Unió Europea-NextGeneratiomEU. http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/

Atenció al públic mentre durin les mesures preventives vers la COVID-19 :

Telefònica: tots els dies de 9-14

Presencial al centre : només amb cita prèvia per inscripcions.

Atenció al públic resta del curs :

Matí: tots els dies de 10-13

*Tardes:  de dilluns a dimecres de 15-17:20

Atenció al públic de 9:30-13:30  durant els mesos de juny, juliol i del 15 de desembre al 15 de gener.

Tancat durant l’Agost.

Correu electrònic : secretaria@iestorrevicens.cat