ACREDITA'T

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/


Aquest any 2020,  l’INS Torre Vicens serà seu d’un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència professional i/o de formació no formal en algun d’aquests 2 àmbits:

 • Higiene Bucodental: Adreçat a treballadors i treballadores que promouen la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració i detecció epidemiològica, i el registre de l’estat de salut/malaltia de les persones (nivell 3).
 • Perruqueria: S’adreça a treballadors i treballadores que milloren la imatge personal del/la client/a, aplicant protocols de treballs tècnics de perruqueria per a la cura i l’embelliment del cabell i tècniques complementàries d’arranjament i rasurat de la barba i el bigoti (nivell 2).Per més informació clica aquí o ves al web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

*INFORMACIÓ IMPORTANT!!!

Us comuniquem que ja s’ha reactivat el procediment dAcreditació de competències professionals després del període de suspensió temporal per l’estat d’alarma del Covid-19.

En aquesat reactivació es faran ús de les vies telemàtiques, tant per la consulta del llistat d’admesos i exclosos, pel lliurament de la documentació acreditativa com per les reclamacions.

En aquest web us facilitarem un correu per tal de presentar les al·legacions, si cal, a les publicacions dels resultats provisionals com als definitius

Tauler de l’Aspirant

Les persones que encara no s’han preinscrit al procés i no han pogut realitzar tots els tràmits en les dates previstes , i encara estan interessades en fer-ho, poden enviar un correu sol·licitant el procés:

 • Juntament amb la sol·licitud heu d’adjuntar en format pdf o imatge la següent documentació:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocopia de la justificació de la bonificació del preu pùblic.
  • Fotocópia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
  • Fotocopia del darrer contracte de treball en l´àmbit de PERRUQUERIA o HIGIENE BUCODENTAL.
  • Certificat de tasques per part de l’empresa
  • Presentació de la documentació justificativa dels requisits
 • Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció 26 de maig de 2020
  • Termini de al.legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
  • Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera i exclosos de la preinscripció: 30 de juny de 2020
La resolució d´aquestes sol.licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol.licituds que van fer-ho dintre de termini i telematicament fora de termini.
 

Per més informació clica aquí o ves al web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Llistats provisionals

* Els aspirants exclosos en l’àmbit de perruqueria ens han de fer arribar tota la documentació acreditativa abans del 11 de juny mitjançant el següent correu electrònic: acreditatperr@iestorrevicens.cat


Llistats Definitius


* En el cas que sigueu una persona que vulgueu ser acreditat i no heu pogut realitzar tot el procés en les dates previstes podeu fer la sol·licitud per acreditació de les competències professionals enviant un correu a:

En aquest espai hi trobareu tota la informació prèvia que heu de saber per iniciar la inscripció al procés d’assessorament.

Tota la informació apartir del 7 de juliol.

En aquest apartat trobareu tots els documents que necessitareu per poder realitzar tot el procés d’assessorament i avaluació de les competències professionals.

Atenció al públic mentre durin les mesures preventives vers la COVID-19 :

Telefònica: tots els dies de 9-14

Presencial al centre : només amb cita prèvia per inscripcions.

Atenció al públic resta del curs :

Matí: tots els dies de 10-13

*Tardes:  de dilluns a dimecres de 15-17:20

Atenció al públic de 9:30-13:30  durant els mesos de juny, juliol i del 15 de desembre al 15 de gener.

Tancat durant l’Agost.

Correu electrònic : secretaria@iestorrevicens.cat

Close Menu