ACREDITA'T

Tauler de l’Aspirant

Les persones que encara no s’han preinscrit al procés i no han pogut realitzar tots els tràmits en les dates previstes , i encara estan interessades en fer-ho, poden enviar un correu sol·licitant el procés:

 • Juntament amb la sol·licitud heu d’adjuntar en format pdf o imatge la següent documentació:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocopia de la justificació de la bonificació del preu pùblic.
  • Fotocópia de la Vida Laboral de la Seg.Social Actualitzada.
  • Fotocopia del darrer contracte de treball en l´àmbit de PERRUQUERIA o HIGIENE BUCODENTAL.
  • Certificat de tasques per part de l’empresa
  • Presentació de la documentació justificativa dels requisits
 • Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció 26 de maig de 2020
  • Termini de al.legacions: del 27/05/2020 al 11/06/2020
  • Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera i exclosos de la preinscripció: 30 de juny de 2020
La resolució d´aquestes sol.licituds es publicarà el dia 30 de juny juntament amb el llistat definitiu de les sol.licituds que van fer-ho dintre de termini i telematicament fora de termini.
 

Per més informació clica aquí o ves al web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Llistats provisionals

* Els aspirants exclosos en l’àmbit de perruqueria ens han de fer arribar tota la documentació acreditativa abans del 11 de juny mitjançant el següent correu electrònic: acreditatperr@iestorrevicens.cat


Llistats Definitius


* En el cas que sigueu una persona que vulgueu ser acreditat i no heu pogut realitzar tot el procés en les dates previstes podeu fer la sol·licitud per acreditació de les competències professionals enviant un correu a:

En aquest espai hi trobareu tota la informació prèvia que heu de saber per iniciar la primera fase del procés:

FASE 1: ASSESSORAMENT
 • Calendari de la sessió informativa sobre la inscripció al procés d’assessorament:
 • Presentació de la sessió
 • Inscripció a la fase d’Assessorament: del 01/07/20 al 04/09/20
  • Preu públic 
  • Publicació dels Resultats provisional d’inscripció Fase Assessorament08/09/2020
  • Reclamació resultats provisionals d’inscripció a la Fase dassessorament: del 09 al 23 de setembre de 2020
  • Publicació dels Resultats definitius d’inscripció Fase Assessorament:08/09/2020
 • Publicació Calendari de les sessions d’assessorament: 08/09/2020
 • Sessions Assessorament: del 09 de setembre al 09 d’octubre de 2020
 • Trobaràs  tota la documentació necessària en la pestanya de Documentació per l’aspirant

En aquest espai hi trobareu tota la informació prèvia que heu de saber per iniciar la segona fase del procés:

FASE 2: AVALUACIÓ
 • Inscripció a la fase d’Avaluació: del 09/09/20 al 09/10/20
  • Publicació dels Resultats provisional d’inscripció Fase Avaluació:14/10/2020
  • Reclamació resultats provisionals d’inscripció a la Fase davaluació: del 15 al 28 d’octubre de 2020
  • Publicació dels Resultats definitius d’inscripció Fase Avaluació:03/11/2020
 • Publicació Calendari de les sessions d’avaluació: 14/10/2020
 • Sessions Avaluació: del 15 d’octubre al 10 de novembre de 2020
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació: 18/11/2020
 • Reclamacions: del 19/11 del 2020 al 02/12/22020
 • Publicació resultat definitiu Avaluació: 15/12/2020
 • Lliurament de certificats/itinerariformatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 19/11/2020 al 22/12/2020

En aquest apartat trobareu tots els documents que necessitareu per poder realitzar tot el procés d’assessorament i avaluació de les competències professionals.

Aquest any 2020,  l’INS Torre Vicens serà seu d’un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència professional i/o de formació no formal en algun d’aquests 2 àmbits:

 • Higiene Bucodental: Adreçat a treballadors i treballadores que promouen la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració i detecció epidemiològica, i el registre de l’estat de salut/malaltia de les persones (nivell 3).
 • Perruqueria: S’adreça a treballadors i treballadores que milloren la imatge personal del/la client/a, aplicant protocols de treballs tècnics de perruqueria per a la cura i l’embelliment del cabell i tècniques complementàries d’arranjament i rasurat de la barba i el bigoti (nivell 2).Per més informació clica aquí o ves al web http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

*INFORMACIÓ IMPORTANT!!!

Us comuniquem que ja s’ha reactivat el procediment dAcreditació de competències professionals després del període de suspensió temporal per l’estat d’alarma del Covid-19.

En aquesat reactivació es faran ús de les vies telemàtiques, tant per la consulta del llistat d’admesos i exclosos, pel lliurament de la documentació acreditativa com per les reclamacions.

En aquest web us facilitarem un correu per tal de presentar les al·legacions, si cal, a les publicacions dels resultats provisionals com als definitius

Què és l’Acredita’t?

Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Què és l’avaluació i l’acreditació

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procediment són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència.

Assessorament

La persona aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

La persona aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.
Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Fons Social Europeu. http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/

 

Atenció al públic mentre durin les mesures preventives vers la COVID-19 :

Telefònica: tots els dies de 9-14

Presencial al centre : només amb cita prèvia per inscripcions.

Atenció al públic resta del curs :

Matí: tots els dies de 10-13

*Tardes:  de dilluns a dimecres de 15-17:20

Atenció al públic de 9:30-13:30  durant els mesos de juny, juliol i del 15 de desembre al 15 de gener.

Tancat durant l’Agost.

Correu electrònic : secretaria@iestorrevicens.cat

Close Menu