Exposicions

 • Exposició fotogràfica del 25è aniversari. La trobareu als passadissos de l’institut;  hi ha diversos blocs temàtics:
  • Una mica d’història,
  • El professorat,
  • Les promocions d’alumnes,
  • L’art a l’insti,
  • El batxillerat i el COU,
  • Els cicles formatius,
  • Activitats i  viatges,
  • Premis i distincions.

Aquí podeu veure una mostra molt petita d’algunes de les imatges que hem anat recollint…